Die Poorte

Schrijven van artikels, teksten, brieven, mailings, persberichten,…

Nalezen en corrigeren van artikels, teksten, brieven, mailings, persberichten,…

Administratieve ondersteuning

Social Media Marketing

Advies